2014. október 26., vasárnap

A KUTYA NEM EMBER


Manapság az emberek szándékosan vagy nem tudatosan a kutyákat félrenevelik. Megpróbálnak ráe-rőltetni emberi viselkedésmintákat, elvárják, hogy a kutya már-már emberként gondolkozzon és cse-lekedjen. Sok esetben a gazda nem tiszteli magát az állatot, ezért aztán a kutya és az ember köl-csönös meg nem értéséből nagyon komoly viselkedészavarok adódnak.
Ezeket a zavarokat rendszerint fel sem ismerik a gazdik. Sokszor jóindulatból és nem tudatosan, de tovább rontatnak a helyzeten. Az én munkám abból áll, hogy megtanítom a gazdit a kutyája nyelvén kommunikálni, illetve "kutyaésszel" gondolkodni.
A kutya akkor fogja tisztelni a gazdáját, ha a falkavezért látja benne, így ösztönösen, a saját akara-tával egyezően teszi meg azt, amit a gazda elvár tőle.

A viselkedészavarok oka

A kutyák viselkedészavarai egyértelműen abból adónak, hogy a családban (emberfalka) ösztönösen magukat állítják be falkavezérnek és minden általuk valósnak vélt problémát, ve-szélyt úgy hiszik, hogy nekik kell megoldani. Mivel az ember világában erre képtelenek, ezért gyakran egész életüket ha-talmas stresszben élik le. Sok esetben a gazdi minderről sem-mit sem sem tudva, természetesnek gondolva elfogadja ku-tyájának furcsa viselkedését.

Néhány gyakorlati példa, amelyek már viselkedészavarra utalnak
Amikor vendég érkezik a házhoz, a kutya ezt ve-szélynek véli, hiszen egy idegen falka tagja betört a saját territóriumába. Többféleképpen is reagál-hatnak erre az állatok, vagy megpróbálják elűzni az idegent, vagy dühösen körbeugrálják, rosszabb e-setben pedig meg is harapják. A másik véglet, hogy pánikba esnek és elbújnak, elmenekülnek.Vannak kutyák, melyek szétszedik a bejárati ajtót, tárgyakat, rendszeresen bepisil-nek a lakásban, szélsőséges esetben elhordják netán meg is eszik az ürüléküket.
Akadnak olyanok is, amelyek látszólag minden ok nélkül félelmet mutatnak, agresszív viselkedést produkálnak (orvosnál vagy az utcán). Netán megkapnak embereket, a gazdit húzzák az utcán, vagy az ember nyakába ugranak.
Sok gazdi tapasztalhatja, hogy kutyája túlzóan és hosszadalmasan ugat, ha a lakásajtó előtt idegenek mozog-nak vagy az utcán biciklissel, motorossal történő találkozáskor (és most hagyjuk is a postást).
Ha sikerül megértetnünk a kutyával, hogy nem ő a falkavezér és a problémákat nem neki kell megoldania, akkor hatalmas stressztől, folyamatos idegeskedéstől kímélhetjük meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése